Macintosh deixarà de ser invulnerable als virus

Ransomware, un malware que traspassa les barreres d’Apple Els virus han anat evolucionant i, gràcies a internet, la terminologia malware cada cop ha anat prenent més protagonisme. Has pensat què faries si, en obrir el teu ordinador, aquest estigués completament bloquejat, i amb una única pantalla central que t’oferís desbloquejar-lo a canvi d’un ingrés monetari? […]